Aktuality

Vápnění zajišťuje přísun živin pro zdravý vývoj lesů

Strnady, 5. března 2015 – Vápnění je jednou z účinných metod, jak stabilizovat nebo zlepšit zdravotní stav lesních porostů. Na základě nových poznatků vyplývajících z plošných průzkumů lesních půd vznikla ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) aktualizovaná metodika pro výběr ploch pro plošnou chemickou melioraci.