Aktuality

Vědci přispívají k udržení biologické rozmanitosti dřevin

Strnady – 15. července 2015 – Mezi vzácné a ohrožené druhy dřevin patří mimo jiné i jeřáby (Sorbus
spp.), které jsou vázány pouze na jediné geografické území na světě (tzv. endemitní). V České republice se vyskytuje několik takových druhů jeřábů a k jejich záchraně a udržení významnou měrou přispívá věda. Jejich přirozená obnova je totiž většinou velmi slabá a málo úspěšná.