Aktuality

Vědci věnují pozornost výzkumu lesních půd v ČR s cílem posoudit dopady probíhající klimatické změny

V důsledku kůrovcové kalamity, která v posledních 10 letech tvrdě postihla Českou republiku a zlikvidovala ve velkém rozsahu smrkové monokultury, bylo vykáceno mnoho lesních porostů. Tato situace činí lesní půdu na těchto lokalitách mnohem více citlivou a zranitelnou. Tato skutečnost je zvláště závažná v kontextu probíhající klimatické změny, a to i z toho důvodu, že zdravé a nepoškozené lesní porosty jsou mimo jiné také stabilními úložišti uhlíku (lesní půda obsahuje asi dvě třetiny celkového uhlíku uloženého v lese).

Vědečtí pracovníci z Mendelovy univerzity, Výzkumného ústavu lesního hospodářství (VÚLHM) a České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) proto v rámci projektu NAZV „Změny v lesních půdách po kalamitní těžbě – vliv odlesnění na sekvestraci uhlíku, bilanci živin a mobilitu rizikových prvků“ společně věnují pozornost výzkumu lesních půd s cílem posoudit dopady probíhající klimatické změny.

Předkládaná aktualita odkazuje na informace prezentované veřejnosti v internetovém periodiku „Brno Daily“ z 10. 7. 2022, k přečtení zde.

Úvodní foto: Věra Fadrhonsová nejprve podrobně popíše vzhled každé půdní vrstvy.

Autor fotografií: Coline Béguet / Brno Daily.