Aktuality

Vhodná příprava půdy snižuje ohrožení porostů ponravami chrousta maďálového

Strnady – 1. února 2016 – Chroust maďálový (Melolontha hippocastani Fabr.) působí v posledních
desetiletích rozsáhlé škody v lesích, především na jižní Moravě. Z toho důvodu se sem, do oblasti tzv. Moravské Sahary u Bzence, soustředil výzkum pod vedením profesora Emanuela Kuly z Lesnické a
dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Cílem šetření bylo odvodit podle početnosti ponrav stupeň atraktivity borových porostů různého stáří ke kladení vajíček samicemi chrousta maďálového; dále vymezit pohyb zimujících ponrav do kořenové vrstvy v závislosti na teplotě půdy a ověřit možnosti omezení škodlivosti ponrav technologickými postupy přípravy stanoviště pro zalesnění.