Aktuality

Vít Šrámek získal ocenění ministra zemědělství

Strnady – 1. září 2015 – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. slaví po roce
další úspěch. Po loňské ceně ministra zemědělství, kterou si odvezl doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., získal v Českých Budějovicích na veletrhu Země živitelka ocenění další vědecký pracovník VÚLHM.