Aktuality

VÚLHM uchová vzácné a ohrožené druhy dřevin v bance

Strnady – 11. 11. 2014 – Cenné a ohrožené druhy lesních dřevin budou mít svoji banku, ve které přečkají v podobě vzorků genetických zdrojů. Mohou tak posloužit příštím generacím při obnově lesních porostů. Určenou osobou pro zajištění ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v podmínkách ex situ v Národní bance osiva a explantátů lesních dřevin byl pověřen ministerstvem zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Ústav je zároveň účastníkem Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014 – 2018 (Národní program). Hlavním cílem Národního programu je zachovat a reprodukovat genofond lesních dřevin jako součást národního bohatství pro budoucí generace.