Aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele

Rada instituce Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i, vyhlašuje podle zákona č. 341/2005 Sb., v platném znění, dne 24. 2. 2017 veřejné výběrové řízení na

obsazení funkce ředitele ústavu.