Aktuality

Využití dubů pro větší stabilitu lesů

Strnady – 6. března 2018 – Duby v sobě skrývají vysoký potenciál, který může zvýšit šanci na adaptaci lesů v měnících se klimatických podmínkách. Dubové porosty tvoří nedílnou součást původní dřevinné skladby lesů v České republice a jsou přirozeně adaptovány na teplejší a sušší podmínky nižších vegetačních stupňů. Jak optimálně využít duby při hospodaření v lesích ČR, aby byly schopné poskytovat požadované ekosystémové funkce v podmínkách změny klimatu, dává návod nová metodika autorů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., a České zemědělské univerzity v Praze.