Aktuality

Výzkum pomáhá lesníkům, školkařům i veřejnosti

Strnady – 26. dubna 2016 – O tom, že je lesnický výzkum úzce provázán s každodenním praktickým
využitím, svědčí množství větších či menších projektů, kterými se zabývají odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. V mnoha případech se výzkumná šetření uskutečňují ve spolupráci s lesníky, vlastníky lesa nebo majiteli lesních školek.