Aktuality

Výzkumný ústav uspořádal seminář s tématem zdravotního stavu lesů a vývoje lesních půd 25 let po vyvrcholení imisní zátěže

Kvalita lesních půd a zdravotní stav lesů v oblastech zatížených imisemi – to byla hlavní témata mezinárodního vědeckého semináře, který se uskutečnil 23. října 2014 v Průhonicích. Celodenní konference, které se zúčastnili také odborníci ze Slovenska a Německa nesla název Zdravotní stav lesů a vývoj lesních půd – regenerace a rizika pro budoucnost. Setkání předních specialistů na lesní ekosystémy bylo též poctou k životnímu jubileu Jana Materny. Tento dlouholetý pracovník VÚLHM v ten samý den oslavil své 90. narozeniny. Při své úvodní přednášce shrnul poznatky o nedostatku vápníku v lesních ekosystémech a upozornil na možná rizika s tím spojená.