Aktuality

Výzkumný ústav zpracoval přehlednou příručku k určování dubů

Strnady – 9. 12. 2014 – Rozpoznat jednotlivé druhy dubů je pro lesní hospodáře důležité, ať již z praktického nebo z ekonomického hlediska. Jednotlivé skupiny druhů se totiž liší svými stanovištními nároky, tudíž i pěstováním. Při nesprávném určování,k dy může docházet k výsadbě některých druhů na nevhodná místa, hrozí nezdar výsadeb, a tím i značné ekonomické škody. Ty se v rámci celé republiky mohou vyšplhat
až do řádů miliónů korun.

Na základě poptávky lesníků proto vznikla praktická, jednoduchá, srozumitelná a názorná publikace s názvem Metodická příručka k určování domácích druhů dubů. Jejími autory jsou výzkumní pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM).