Aktuality

Význam původu osiva při pěstování introdukovaných dřevin v evropských zemích

Nepůvodní druhy lesních dřevin byly v lesním hospodářství evropských zemí využívány již od 16. století, ale teprve ve druhé polovině 20. století se začala věnovat větší pozornost významu původu jejich reprodukčního materiálu. Z těchto důvodů bylo zahájeno zakládání četných provenienčních regionálních, národních a mezinárodních experimentů, včetně realizace šlechtitelských programů pro hospodářsky nejvýznamnější druhy.

Foto: COST LD14116-provenienční plocha č. 213 Zbiroh s Abies grandis

V rámci aktivit mezinárodního projektu FP-1403 NNEXT Cost Action (Non-native tree species for European forests: experiences, risks and opportunities) byla v období 2014–2018 provedena souhrnná analýza závěrů a doporučení vycházející z výstupů ověřovacích a provenienčních experimentů dvaceti účastnických zemí, včetně České republiky. Pozornost byla v této analýze věnována pěti vybraným druhům nepůvodních dřevin, konkrétně douglasce, jedli obrovské, smrku sitka, borovici kleč a trnovníku akátu. Výsledkem analýzy byla kompilace doporučení vhodných proveniencí napříč Evropou pro každý ověřovaný druh.

Zdroj: Forests | Free Full-Text | Non-Native Forest Tree Species in Europe: The Question of Seed Origin in Afforestation | HTML (mdpi.com)

Úvodní foto: douglaska tisolistá, archiv VÚLHM

Josef Frýdl