Aktuality

Země živitelka, 23.-28. srpna, České Budějovice

V duchu oslav 100. výročí českého zemědělství se ponese letošní mezinárodní výstava Země živitelka. Již po 45. ji bude hostit výstaviště v Českých Budějovicích. Letos začne ve čtvrtek 23. srpna a skončí v úterý 28. srpna. Své zastoupení zde bude mít jako tradičně i lesnický výzkum.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se opět představí na společném stánku v pavilonu T1 s dalšími rezortními organizacemi ministerstva zemědělství. Kromě VÚLHM, který představí lesnictví a myslivost po vědecké a populárněnaučné stránce, budou na stánku také zástupci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. je připraven zodpovědět na jakýkoliv zvídavý dotaz, týkající se plevelných rostlin, VÚ živočišné výroby, v. v. i., VÚ, v. v. i., VÚ meliorací a ochrany půdy, v. v. i., VÚ veterinárního lékařství, v. v. i. a VÚ
zemědělské techniky, v. v. i.