Aktuality

Získali jsme prestižní cenu

Významné ocenění si z letošního veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích odvezl náš kolega z Útvaru pěstování lesa v Opočně Ing. Jakub Černý, Ph.D.

Z rukou RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D., předsedy České akademie zemědělských věd, převzal ocenění za 3. místo v soutěži Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce v roce 2021.

Cenu získal za článek Air temperature is the main driving factor of radiation use efficiency and carbon storage of mature Norway spruce stands under global climate change.

Impaktovaný článek se zabývá efektivitou využití slunečního záření (RUE) a ukládáním uhlíku v mýtně zralých smrkových monokulturách. Ve studii byl sledován vliv hlavních meteorologických proměnných na výše uvedené parametry fotosyntetické asimilace a pro hodnocení RUE byl využit zcela inovativní přístup. Výsledky studie odráží možnosti pěstování smrku ztepilého podél vertikálního gradientu ČR v rámci vyrovnaného uhlíkového lesnictví v podmínkách probíhající globální klimatické změny.

Foto 1: Ing. Jakub Černý, Ph.D., a RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd

Foto 2: Ing. Jakub Černý, Ph.D., a doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel VÚLHM, v. v. i.

Foto 3: Ing. Jakub Černý, Ph.D., třetí zleva