Životní jubileum Ing. Luďka Chrousta, CSc.

Dne 22. února 2013 slaví významné životní jubileum – 85 let – pan Ing. Luděk Chroust, CSc., bývalý dlouholetý (1952 až 1990) vědecký pracovník VÚLHM – Výzkumné stanice Opočno.

Do lesnického výzkumu – Výzkumné stanice Opočno – nastoupil v roce 1952 po absolvování Pilařské a dřevařské školy v Hranicích na Moravě. Během zaměstnání vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze (1954-1961). V roce 1978 vypracoval kandidátskou disertaci Význam ekologického účinku výchovných sečí pro racionalizaci výchovy borových porostů. V roce 1981 tuto práci obhájil a získal vědecký titul kandidáta zemědělsko-lesnických věd.

Předmětem jeho výzkumné činnosti byla porostní výchova, a to především u smrku, borovice a dubu. Na tomto úseku dosáhl vynikajících výsledků, které jsou dosud plně respektovány jak u nás, tak i v zahraničí, kde práce Ing. Luďka Chrousta vyvolaly osobní zájem celé řady předních evropských odborníků (např. profesora Mitscherlicha, prof. Wagenknechta, prof. Assmanna, prof. Kramera a dalších). Do teorie porostní výchovy se jubilant zapsal poznatky o ekologickém významu výchovných sečí. Byl jedním z prvních, kteří cílevědomě studovali vliv výchovných sečí na bioklima, půdní poměry a hydrickou účinnost lesních porostů. Toto studium mu umožnilo zdůvodnění příčin různých přírůstových reakcí lesních dřevin na výchovné zásahy a objasnění souvislostí mezi intenzitou výchovného zásahu (tj. změnou porostního prostředí) a přírůstovou reakcí lesních porostů. Teoretický a praktický význam přinesly zejména poznatky o efektu urychlujícím přírůst, dosahovaným časnými silnými výchovnými zásahy v mladých smrkových porostech. Výsledky svých celoživotních výzkumů zhodnotil v obsáhlé monografii Ekologie výchovných sečí (1997).

Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví a životní optimismus. Srdečně blahopřejeme!

Kolegové z VS Opočno

 

(sr)