Aktuality

Zkoumání lesních půd odhaluje rizikové prvky

Strnady – 6. června 2016 – Kontaminace lesních půd může mít značný vliv na fungování celých lesních ekosystémů. Pro lesní půdy ale dosud nebyly stanoveny limitní ani srovnávací hodnoty a nebyla dosud přijata jednotná metodika stanovení obsahu, případně forem rizikových látek v lesních půdách ani hodnocení jejich vlivu. Proto odborníci z několika různých institucí, zabývajících se pedologií a ochranou půd, vytvořili jednotnou metodiku pro praxi, která soustřeďuje informace o analytických metodách stanovení potenciálně rizikových látek v lesních půdách.