ZLV Online

Název článku:Analýza povodňových vln jako nástroj studia odtokového procesu na malém lesním povodí. I. Hydrologická analýza sestupné větve hydrogramu odtoku matematicko-fyzikálním modelem lineárních nádrží pro povodí „U Dvou louček“ v Orlických horách
Číslo:4
Rok:2007
Autor:Vladimír Švihla, Vladimír Černohous, Zbyněk Kulhavý, František Šach

Popis článku

Analýza povodňových vln jako nástroj studia odtokového procesu na malém lesním povodí. I. Hydrologická analýza sestupné větve hydrogramu odtoku matematicko-fyzikálním modelem lineárních nádrží pro povodí "U Dvou louček" v Orlických horách.
[Analysis of stormflow hydrograph as a tool to study runoff process in a small forested catchment I. Hydrologic analysis of falling limb of stormflow hydrograph based on the mathematically-physical model of linear reservoirs applied in the "U Dvou louček" catchment, the Orlické hory Mts., Eastern Bohemia] 374 - 381.