ZLV Online

Název článku:Analýza zdrojov biomasy a logistika ich zabezpečenia pre spoločné spaľovanie s hnedým uhlím vo Zvolenskej teplárenskej, a. s.
Číslo:3
Rok:2008
Autor:Ján Ilavský, Juha Laitila, Timo Tahvanainen, Ján Tuček, Milan Koreň, Vladimír Papaj, Július Jankovský, Mária Žiakova

Popis článku

Analýza zdrojov biomasy a logistika ich zabezpečenia pre spoločné spaľovanie s hnedým uhlím vo Zvolenskej teplárenskej, a. s.
[Analysis of biomass resources and logistics of its procurement for co-firing with brown coal in the Zvolen CHP plant] 223 - 229.