ZLV Online

Název článku:Charakterizace genetické variability lokální populace topolu šedého (Populus × canescens Aiton Sm.) s využitím SSR markerů a fenotypového hodnocení
Číslo:4
Rok:2018
Autor:Eva Pokorná, Luďka Čížková, Pavlína Máchová, Helena Cvrčková, Václav Buriánek, Martina Komárková, Jaroslav Dostál, Jiří Čáp, Martin Fulín

Popis článku

Charakterizace genetické variability lokální populace topolu šedého (Populus × canescens Aiton Sm.) s využitím SSR markerů a fenotypového hodnocení.
[Characterization of genetic diversity of local population of grey poplar (Populus × canescens Aiton Sm.) using SSR markers and phenotypic evaluation] 281 - 289.