ZLV Online

Název článku:Chemismus půdního prostředí a jehlic smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) ve vápněných a kontrolních porostech Krušných hor
Číslo:1
Rok:2017
Autor:Přemysl Fiala, Dušan Reininger, Tomáš Samek

Popis článku

Chemismus půdního prostředí a jehlic smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) ve vápněných a kontrolních porostech Krušných hor.
[Chemistry of soil environment and Norway spruce needles (Picea abies /L./ Karst.) on limed and control sites in the Ore Mountains (Czech Republic)] 23 - 32.