ZLV Online

Název článku:Clonná obnova borovice lesní (Pinus sylvestris L.) ve vztahu ke stanovištním a porostním podmínkám
Číslo:3
Rok:2018
Autor:Iva Ulbrichová, Vladimír Janeček, Jan Vítámvás, Tomáš Černý, Lukáš Bílek

Popis článku

Clonná obnova borovice lesní (Pinus sylvestris L.) ve vztahu ke stanovištním a porostním podmínkám.
[Shelterwood regeneration of Scots pine (Pinus sylvestris L.) with respect to site and stand conditions] 153 - 164.