ZLV Online

Název článku:Dendroctonus micans (Kug.) a kambioxylofágní fauna smrku pichlavého (Picea pungens Engelm.) ve střední Evropě
Číslo:4
Rok:2012
Autor:Emanuel Kula, Radek Kajfosz, Jiří Polívka

Popis článku

Dendroctonus micans (Kug.) a kambioxylofágní fauna smrku pichlavého (Picea pungens Engelm.) ve střední Evropě.
[Dendroctonus micans (Kug.) and cambioxylophagous fauna of blue spruce (Picea pungens Engelm.) in Central Europe] 378 - 386.