ZLV Online

Název článku:Depozice dusíku v lesních porostech a jejich vliv na obsah nitrátů v odtékající vodě a na okyselování půdy
Číslo:4
Rok:2012
Autor:Zdeněk Vícha, Václav Lochman, Milan Bíba

Popis článku

Depozice dusíku v lesních porostech a jejich vliv na obsah nitrátů v odtékající vodě a na okyselování půdy.
[Nitrogen deposition in the forest stands and the effect on nitrate amount in runoff water and on soil acidification] 352 - 360.