ZLV Online

Název článku:Dlouhodobé experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého – zhodnocení poznatků ze 4. série založené v letech 1964 – 1969
Číslo:3
Rok:2007
Autor:Marian Slodičák, Jiří Novák

Popis článku

Dlouhodobé experimenty s porostní výchovou smrku ztepilého – zhodnocení poznatků ze 4. série založené v letech 1964 – 1969.
[Long-term Norway spruce thinning experiments – Evaluation of results of the 4th series founded in 1964 - 1969] 205 - 213.