ZLV Online

Název článku:Druhové zloženie a synchronizovanosť disturbancií v primárnych lesoch s dominanciou buka lesného (Fagus sylvatica L.) v strednej Európe
DOI:10.59269/zlv/2024/2/727
Číslo:2
Rok:2024
Autor:Michal Frankovič, Marek Svitok, Martin Mikoláš, Pavel Janda, Daniel Kozák, Zuzana Streberová, Martin Dušátko, Antonín Veber, Rhiannon Gloor, Nina Bortelová, Miroslav Svoboda

Popis článku

Druhové zloženie a synchronizovanosť disturbancií v primárnych lesoch s dominanciou buka lesného (Fagus sylvatica L.) v strednej Európe
[Disturbance regime, synchronicity and species richness in primary beech-dominated (Fagus sylvatica L.) forests in Central Europe] 123-135