ZLV Online

Název článku:Dynamika funkčních účinků lesních porostů jako součást problematiky ekosystémových služeb
Číslo:2
Rok:2016
Autor:Ilja Vyskot, Jiří Schneider, Alice Kozumplíková

Popis článku

Dynamika funkčních účinků lesních porostů jako součást problematiky ekosystémových služeb.
[Dynamics of functional effect of forest stands within ecosystem services problematics] 81 - 89.