ZLV Online

Název článku:Dynamika rastu borovice horskej (Pinus mugo Turra) pozdĺž gradientu nadmorskej výšky
Číslo:4
Rok:2021
Autor:Zuzana Parobeková, Ján Pittner, Denisa Sedmáková, Milan Saniga

Popis článku

Dynamika rastu borovice horskej (Pinus mugo Turra) pozdĺž gradientu nadmorskej výšky
[Growth dynamic of dwarf pine (Pinus mugo Turra) along an altitude gradient] 227-236