ZLV Online

Název článku:Ektomykorízne makromycéty v monokultúrnych smrečinách rôzneho veku na bývalej poĺnohospodárskej pôde – zhodnotenie za rok 2016.
Číslo:3
Rok:2018
Autor:Eva Luptáková, Ivan Mihál

Popis článku

Ektomykorízne makromycéty v monokultúrnych smrečinách rôzneho veku na bývalej poĺnohospodárskej pôde - zhodnotenie za rok 2016.
[Ectomycorrhizal macromycetes in monoculture spruce stands of different age on former agricultural land based on 2016 data] 195 - 205.