ZLV Online

Název článku:Fenológia vybraných listnatých lesných drevín v submontánnej bučine: dvadsaťročná analýza
Číslo:2
Rok:2016
Autor:Branislav Schieber, Martin Kubov

Popis článku

Fenológia vybraných listnatých lesných drevín v submontánnej bučine: dvadsaťročná analýza.
[Phenology of selected broad-leaved forest trees in a submountain beech forest: two-decade analysis] 90 - 99.