ZLV Online

Název článku:Fenologické prejavy duba letného (Quercus robur L.) na Slovensku ako bioindikátor stavu lesných ekosystémov, extrémov počasia a klimatickej zmeny
Číslo:4
Rok:2014
Autor:Jana Škvareninová

Popis článku

Fenologické prejavy duba letného (Quercus robur L.) na Slovensku ako bioindikátor stavu lesných ekosystémov, extrémov počasia a klimatickej zmeny.
[Phenological signs of pedunculate oak (Quercus robur L.) in Slovakia as a bioindicator of forest ecosystems, weather extremes and climate change] 250 - 255.