ZLV Online

Název článku:Fluorescence chlorofylu, chemismus a obsah fotosynteticky aktivních pigmentů u listů buků vápněných do jamky
Číslo:4
Rok:2011
Autor:Ondřej Špulák, Jan Vítámvás, Dušan Kacálek, Ivan Kuneš

Popis článku

Fluorescence chlorofylu, chemismus a obsah fotosynteticky aktivních pigmentů u listů buků vápněných do jamky.
[Chlorophyll fluorescence, chemistry and contents of photosynthetic active pigments in spot-limed beech leaves] 301 - 309.