ZLV Online

Název článku:Fytosanitární rizika pěstování vybraných dřevin rodu Quercus a Juglans v době klimatické změny: review
DOI:10.59269/zlv/2024/2/730
Číslo:2
Rok:2024
Autor:Antonín Martiník, Jiří Rozsypálek, Petr Martínek, Anna Mária Mitrová, Roman Longauer

Popis článku

Fytosanitární rizika pěstování vybraných dřevin rodu Quercus a Juglans v době klimatické změny: review
[Phytosanitary risks the silviculture of growing oaks and wallnuts in the period of climatic change: review] 149-165