ZLV Online

Název článku:Fyzikálne vlastnosti pôd pod porastmi introdukovaných drevín v Arboréte Mlyňany, Slovensko
Číslo:3
Rok:2016
Autor:Nora Polláková, Vladimír Šimanský, Miroslav Kravka, Jerzy Jonczak

Popis článku

Fyzikálne vlastnosti pôd pod porastmi introdukovaných drevín v Arboréte Mlyňany, Slovensko.
[Physical properties of soils under stands of introduced tree species in the Arboretum Mlyňany, Slovakia] 168 - 174.