ZLV Online

Název článku:Genetická variabilita vybraných porostů smrku ztepilého z Jeseníků, Orlických a Krušných hor
Číslo:4
Rok:2018
Autor:Helena Cvrčková, Pavlína Máchová, Olga Trčková

Popis článku

Genetická variabilita vybraných porostů smrku ztepilého z Jeseníků, Orlických a Krušných hor.
[The genetic variability of selected Norway spruce stands in the Jeseníky Mts., Orlické hory Mts. and Krušné hory Mts. (Czech Republic)] 290 - 298.