ZLV Online

Název článku:Hodnocení genetické diverzity a klonové identity modřínu opadavého pomocí mikrosatelitových markerů
Číslo:4
Rok:2020
Autor:Pavlína Máchová, Helena Cvrčková, Olga Trčková

Popis článku

Hodnocení genetické diverzity a klonové identity modřínu opadavého pomocí mikrosatelitových markerů
[Evaluation of genetic diversity and clonal identity of European larch using microsatellite markers] 288-296