ZLV Online

Název článku:Hodnocení růstu hybridní osiky (Populus tremula × Populus tremuloides) v experimentálních výsadbách na Moravě
Číslo:1
Rok:2022
Autor:Luďka Čížková, Jaroslav Dostál, Petr Novotný

Popis článku

Hodnocení růstu hybridní osiky (Populus tremula × Populus tremuloides) v experimentálních výsadbách na Moravě
[Growth of hybrid aspen (Populus tremula × Populus tremuloides) in experimental plots in Moravia regions] 1-9