ZLV Online

Název článku:Hodnocení ukotvení stromů v podloží jako základní parametr jejich stability – I. Mechanické a fyzikální metody: odborné sdělení
Číslo:3
Rok:2015
Autor:Jan Čermák, Nadezhda Nadezhdina, Jaroslav Simon, Zdeněk Staněk, Jan Koller

Popis článku

Hodnocení ukotvení stromů v podloží jako základní parametr jejich stability - I. Mechanické a fyzikální metody: odborné sdělení.
[The assessment of tree anchoring in the ground as a basic parameter of their stability - I. Mechanical and physical methods: short communication] 233 - 237.