ZLV Online

Název článku:Imisie fluórového typu z hlinikárne ako významný stresor pre mykobiotu
Číslo:2
Rok:2022
Autor:Ivan Mihál, Milan Barna

Popis článku

Imisie fluórového typu z hlinikárne ako významný stresor pre mykobiotu
[Fluorine-type immissions from the aluminium plant as a significant stressor for mycobiota] 130-138