ZLV Online

Název článku:Inovační potenciál strategických dokumentů souvisejících s lesním hospodářstvím v České republice a vybraných evropských zemích
Číslo:Special
Rok:2010
Autor:Vilém Jarský, Lucie Pudivítrová, Kateřina Ventrubová

Popis článku

Inovační potenciál strategických dokumentů souvisejících s lesním hospodářstvím v České republice a vybraných evropských zemích.
[Innovation potential of the strategic documents related to the forest sector in the Czech Republic and some European countries] 40 - 54.