ZLV Online

Název článku:Intenzita transpirace přípravného porostu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve srovnání se stejnorodým a stejnověkým porostem smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v růstové fázi tyčkovin
DOI:10.59269/zlv/2023/3/703
Číslo:3
Rok:2023
Autor:Pavel Bednář, Štěpánka Řehořková

Popis článku

Intenzita transpirace přípravného porostu břízy bělokoré (Betula pendula Roth) ve srovnání se stejnorodým a stejnověkým porostem smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v růstové fázi tyčkovin
[Transpiration intensity of silver birch preparatory stand (Betula pendula Roth) compared to a homogeneous and even-age Norway spruce stand (Picea abies (L.) Karst.) in the pole stand growing stage] 176-185