ZLV Online

Název článku:Klíčivost stratifikovaných semen a vzcházivost nestratifikovaných semen a plodů kaliny tušalaje, brslenu evropského a klokoče zpeřeného
Číslo:4
Rok:2009
Autor:Lena Bezděčková, Jana Řezníčková, Zdeňka Procházková

Popis článku

Klíčivost stratifikovaných semen a vzcházivost nestratifikovaných semen a plodů kaliny tušalaje, brslenu evropského a klokoče zpeřeného.
[Germination of stratified seeds and emergence of non-stratified seeds and fruits of Viburnum lantana,Euonymus europaeus and Staphylea pinnata] 275 - 285.