ZLV Online

Název článku:Komparace zobrazení lesního porostu v podnikovém informačním systému dle právních norem České republiky a dle přístupu mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS
Číslo:1
Rok:2013
Autor:Helena Čermáková

Popis článku

Komparace zobrazení lesního porostu v podnikovém informačním systému dle právních norem České republiky a dle přístupu mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS.
[Comparison reporting of forest stands in the enterprise information system according to the legal standards of the Czech Republic and international financial reporting standards - IFRS] 78 - 84.