ZLV Online

Název článku:Komplexní studium odezvy fytocenózy lužního lesa na změnu vodního režimu v důsledku jímání pitné vody
Číslo:3
Rok:2017
Autor:Martin Šenfeldr, Tomáš Žid, Radomír Řepka, Martina Hájíčková, Samuel Lvončík, Petr Maděra

Popis článku

Komplexní studium odezvy fytocenózy lužního lesa na změnu vodního režimu v důsledku jímání pitné vody.
[The complex study of floodplain forest plant community response to changed water regime due to the deep water pumping] 163 - 173.