ZLV Online

Název článku:Krátkodobá prognóza ohrozenia smreka obyčajného škodlivými činiteľmi v najrizikovejších oblastiach Slovenska
Číslo:1
Rok:2009
Autor:Jozef Konôpka, Bohdan Konôpka

Popis článku

Krátkodobá prognóza ohrozenia smreka obyčajného škodlivými činiteľmi v najrizikovejších oblastiach Slovenska.
[Short-term prognosis of Norway spruce endangerment by harmful agents in the most risky areas of Slovakia] 52 - 68.