ZLV Online

Název článku:Kvantitatívne charakteristiky a fenotypové prejavy vybraných pôvodov brezy svalcovitej vysadených v Arboréte Borová hora (Slovensko).
Číslo:2
Rok:2017
Autor:Ivana Sarvašová, Ivan Lukáčik, Zuzana Parobeková

Popis článku

Kvantitatívne charakteristiky a fenotypové prejavy vybraných pôvodov brezy svalcovitej vysadených v Arboréte Borová hora (Slovensko).
[Quantitative characteristics and phenotypic expressions of chosen curly birch origins archived in the Borová Hora Arboretum (Slovakia)] 116 - 126.