ZLV Online

Název článku:Lesná pedagogika ako súčasť environmentálneho vzdelávania: možnosti a výzvy pre lesnícky sektor na Slovensku
Číslo:1
Rok:2021
Autor:Milan Sarvaš, Dana Chlpošová

Popis článku

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálneho vzdelávania: možnosti a výzvy pre lesnícky sektor na Slovensku: odborné sdělení
[Forest pedagogy as a part of environmental education: opportunities and challenges for the forestry sector in Slovakia: short communication] 67-71