ZLV Online

Název článku:Lesní odtokové plochy a malá povodí s experimenty těžby dřeva ve vazbě na jejich vodnost
Číslo:1
Rok:2016
Autor:František Šach, Vladimír Černohous

Popis článku

Lesní odtokové plochy a malá povodí s experimenty těžby dřeva ve vazbě na jejich vodnost.
[Forest runoff areas and small catchments with logging experiments in relation to water yield] 54 - 65.