ZLV Online

Název článku:Lesnická rekultivace po těžbě hnědého uhlí s využitím šesti druhů dřevin: případová studie
Číslo:1
Rok:2021
Autor:Jiří Šefl, Iva Roubíková, Veronika Rožcová

Popis článku

Lesnická rekultivace po těžbě hnědého uhlí s využitím šesti druhů dřevin: případová studie
[Afforestation of brown-coal post-mining substrates using six tree species: a case study] 55-66