ZLV Online

Název článku:Model hydrologické bilance mladých smrkových porostů na experimentálním povodí ve vegetačním období
Číslo:4
Rok:2012
Autor:Vladimír Švihla, Vladimír Černohous, František Šach

Popis článku

Model hydrologické bilance mladých smrkových porostů na experimentálním povodí ve vegetačním období.
[Model of hydrologic balance of young spruce stands on the U Dvou louček experimental catchment in the Orlické hory Mts] 372 - 377.