ZLV Online

Název článku:Modelové stanovení vlivu záměny kultur smrku za buk na hydrologickou bilanci experimentálního horského povodí
Číslo:2
Rok:2014
Autor:Vladimír Švihla, Vladimír Černohous, František Šach, Petr Kantor

Popis článku

Modelové stanovení vlivu záměny kultur smrku za buk na hydrologickou bilanci experimentálního horského povodí.
[Model determination of hydrologic balance in the experimental mountain catchment with Norway spruce in exchange for European beech] 133 - 139.